Sikkerhet og personvern

Mansion har som mål å levere en moro og underholdende gamlingopplevelse, men vi tar sikkerhet og personvern like alvorlig. For at du skal føle deg trygg, kan du finne den fullstendige personvernerklæringen vår under. Denne personvernerklæringen gjelder for Casino.com, i tillegg til alle andre merkevarer, nettsteder, produkter eller tjenester i Mansion-gruppen.

Målet med denne erklæringen er å gi deg bedre forståelse av:

 • Hvilke personopplysninger vi innhenter
 • Grunnen til at vi innhenter dem og måten de brukes på
 • Måten denne informasjonen blir delt på
 • Rettighetene du har tilknyttet personopplysningene dine
 • Annen personvern- og sikkerhetsinformasjon

Merk at denne meldingen bør leses i sammenheng med våre Vilkår og Betingelser.

Bruk av «vi», «vår» og «Mansion» henviser til Mansion-gruppen og den relevante behandlingsansvarlige.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for Mansion er Mansion (Gibraltar) Ltd ved Suite 741, Europort i Gibraltar

Personopplysninger

Alle som registrerer en konto hos oss må oppgi visse personopplysninger. Eksempler på dette kan være, men er ikke begrenset til: navn, e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer, fødselsdato og debet-/kredittkortinformasjon. Det viktigste for oss er at slik informasjon til enhver tid er sikker, og metodene vi bruker for å sikre dette er dekket i denne erklæringen. Når vi mottar registreringsinformasjon vil opplysningene dine bli behandlet og gi deg full tilgang til de nettbaserte gamblingtjenestene, fullstendig kundestøtte og valg for innskudd og uttak.

Etter hvert som du drar nytte av og bruker tjenestene, for å kunne levere de avtalefestede gamlingtjenestene, for å overholde lovfestede forpliktelser eller som følge av vår legitime interesse, innhenter vi også andre typer informasjon, som blant annet: IP-adresse og nettlesertype; enhetsinformasjon; transaksjoner knyttet til innsats, spill, betalinger og andre kontotransaksjoner; kopier av samtaler, e-postkorrespondanse og innspilling av enkelte telefonanrop som lagres til bruk i opplæring; informasjon fra sosiale medier og annen informasjon utledet fra offentlig tilgjengelige kilder og tredjepartskilder, som blir drøftet under. Vi bruker også personopplysningene vi innhenter for å tilpasse tilbudene til deg og som en del av tjenestene knyttet til risikostyring, for å fremme våre legitime interesser.

Vi bruker også noe av denne informasjonen til å fortelle om seneste og/eller tilpassede tilbud og kampanjer, samt varsle om eventuelle endringer ved nettstedet eller retningslinjene.

Deling og behandling av personopplysninger

Vi kan dele opplysningene dine med andre selskaper i gruppen, noe som defineres som «intern» deling – dvs. at de aldri forlater infrastrukturen til Mansion.

Et eksempel på dette er ved selvekskludering, da dette må aktiveres på tvers av alle merkevarer og produkter som drives av Mansion-gruppen. I slike tilfeller må relevante opplysninger bli behandlet internt av selskaper i Mansion-gruppen som driver andre merkevarer eller nettsteder

For å kunne levere gamlingtjenestene du registrerte deg for å dra nytte av i sin helhet, vil personopplysningene dine også bli delt med sentrale, tredjeparts tjenesteleverandører, for eksempel leverandører av plattformer eller spill, behandlere av betalingsmuligheter, økonomiske institusjoner, revisorer og entreprenører.

Denne delingen og behandlingen kan også være nødvendig for å overholde en bestemt juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse. For eksempel kan vi, som en del av de juridiske forpliktelsene våre til å tilstrekkelig identifisere og verifisere kundene våre, bruke tredjeparts leverandører av elektroniske databaser. Dette kan for eksempel være kredittvurderingsbyråer som gjør at vi kan bekrefte informasjon om kunden. Klikk her for mer informasjon om hvordan personopplysningene dine kan bli behandlet: https://www.transunion.co.uk/legal/privacy-centre?#pc-bureau

For å gjøre de kontraktfestede tjenestene lettere tilgjengelig for kunder som setter inn penger med kreditt- eller debetkort, lagres og presenteres kortdetaljene i et avkortet format hvis de brukes igjen i fremtiden.

Denne informasjonen er personopplysningene dine, og vil kun bli brukt til formålene som beskrives her. Informasjonen lagres trygt i henhold til Card Scheme Regulations, og er ikke tilgjengelig for Mansions ansatte. Card Scheme Regulations pålegger oss å informere deg om at vi vil lagre denne informasjonen, og du vil bli varslet om denne behandlingen når du setter inn penger for første gang. Hvis du fortsetter med transaksjonen, tolkes det som at du godtar denne behandlingen.

Denne type behandling gjelder også i tilknytning til overholdelse av antihvitvasking eller krav knyttet til ansvarlig gambling, samt forebygging av kriminalitet og oppdagelse eller undersøkelse av kriminalitet eller svindel. Denne behandlingen omfatter også henvisninger til regulerende eller sportslige integritetsorganer.

Opplysningene dine vil ikke bli utlevert til offentlige institusjoner eller myndigheter, med mindre:

 • Vi har skriftlig samtykke fra deg ELLER,
 • Vi må svare på stevninger, rettskjennelser eller rettslige prosesser

Markedskommunikasjon

Der det foreligger hensiktsmessig samtykke eller lovlig grunnlag, samt underlagt dine preferanser, vil noen personopplysninger bli behandlet av våre tredjeparts markedsføringspartnere, slik at vi kan kommunisere med alle kunder per telefon, e-post eller pushvarslinger (hvis du har lastet ned appen). Dette kan inkludere plattformleverandører for sending av e-post og SMS, leverandører av premier eller gaver osv.

Formålet med slik kommunikasjon er å sende markedsføringsmateriale som vi håper du vil finne interessant, om kampanjer, nye spill, tilbud, premier, arrangementer osv. Du vil ikke motta markedsføring fra tredjeparter utenfor Mansion-gruppen.

Samtykke for slik behandling kan helt eller delvis og når som helst bli fjernet ved å kontakte kundestøtte og gi oss beskjed om hva slags markedskommunikasjon du vil eller ikke vil motta.

All markedskommunikasjon per e-post eller SMS vil inneholde instruksjoner om hvordan du kan melde deg av mottakelse av denne formen for markedskommunikasjon. Ta kontakt med oss direkte via informasjonen over hvis du ønsker å fullstendig fjerne samtykket for markedsføringsaktiviteter, så vil personinformasjonen din straks bli fjernet fra alle markedsføringsprosessene våre. Det kan ta opptil 48 timer fra forespørselen din blir registrert til dette trer i kraft i sin helhet

Vi vil ikke dele personopplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter for markedsføring av deres produkter rettet mot deg uten ditt skriftlige samtykke.

Rettigheter knyttet til personopplysninger

Under personvernforordningen (General Data Protection Regulation) som trådte i kraft 25. mai 2018, har du en rekke rettigheter knyttet til personopplysningene dine som er beskrevet her:

 • Rett til tilgang på personopplysninger: Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene vi oppbevarer om deg. Besøk «Kontakt oss»-siden hvis du ønsker å registrere en slik forespørsel. Når du tar kontakt ber vi deg oppgi så mye informasjon som mulig for å identifisere deg, slik at vi enklere kan innhente informasjonen.
 • Rett til sletting: Du kan be oss om å slette personopplysningene dine dersom det ikke er noen lovfestede grunner som krever at vi fremdeles behandler disse personopplysningene. Denne rettigheten gjelder under visse omstendigheter, forutsatt at lovfestede plikter inkluderer tidsperioder for datalagring.
 • Rett til retting av personopplysninger: Du kan be om at vi retter eventuelle personopplysninger vi behandler om deg som er feilaktige.
 • Rett til å bli informert: Hvis bruk av rettigheter knyttet til personopplysninger har innvirkning på dine personopplysninger, har du rett til å bli informert om dette.
 • Rett til dataportabilitet: I likhet med retten til tilgang på personopplysninger, gir denne rettigheten deg muligheten til å innhente personopplysningene dine i et elektronisk format, slik at du kan overføre disse personopplysningene til en annen organisasjon om nødvendig.
 • Rett til å begrense/motsi behandling av personopplysninger: Under visse omstendigheter har du rett til å motsi eller begrense behandling av personopplysningene dine, der denne behandlingene er basert på samtykke eller våre legitime interesser. Hvis det foreligger pålagte, legitime grunner eller lovfestede plikter er vi imidlertid pålagt å fortsette slik behandling, til tross for at du motsier eller ønsker å begrense slik behandling.
 • Rettigheter knyttet til automatisert beslutningstaking og profilering: du har rett til å ikke være underlagt en beslutning som kun er basert på automatisert behandling, f.eks. uten menneskelig involvering, der beslutningen har rettslig innvirkning eller på annen måte er betydelig for deg. Vi bekrefter at vi ikke tar automatiserte beslutninger av denne typen.

Som nevnt over har du også generell rett til å trekke tilbake samtykket du har gitt oss til å behandle personopplysningene dine (med hensyn til markedsføringsaktiviteter), og der denne behandlingen er basert på det vi anser som våre legitime interesser.

Informasjonskapsler

Vi innhenter informasjon om nettlesere og informasjonskapsler når du besøker nettstedene våre første gang. Vi bruker informasjonskapsler til å tilpasse brukeropplevelsen og for å gjøre tilgangen enklere for deg. Enkelte informasjonskapsler vil huske brukernavn og passord, språkvalg osv. Informasjonskapsler registrerer også andre sider du har besøkt og innhold du har vist før og etter bruk av tjenestene våre. Besøk Erklæring om informasjonskapsler -siden hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan administrere informasjonskapslene vi har angitt, i tillegg til tredjeparts informasjonskapsler som for eksempel brukes av nettleseren din.

Sikkerhet

Vi tar sikkerheten til dataene og personopplysningene dine svært alvorlig, og har iverksatt en rekke tiltak for at du skal være beskyttet.

Robuste sikkerhetserklæringer, regler og tekniske tiltak har blitt implementert for å beskytte all kontoinformasjonen din. Alle medarbeidere, databehandlere og tredjeparter innleid av MansionCasino.com er lovpålagt å overholde en fortrolighetsavtale.

I tillegg bruker vi RSA 2048-biters krypteringsteknologi og moderne sikkerhetsinfrastruktur for å forsikre at detaljene dine alltid holdes trygge og sikre.

Lagring

Vi lagrer alle kundenes personopplysninger og oppføringer i en periode på minst 5 år etter stenging av konto, i samsvar med forskriftsfestede krav og retningslinjer. Vi utfører regelmessig sletting av kundeoppføringer der kontoen har vært stengt i mer enn 5 år. Hvis en nåværende kunde ber om å heve retten til å bli slettet, er dette kun mulig 5 år etter forespørselen om retten til å bli slettet. Selv etter at denne perioden er over må vi lagre visse opplysninger som følge av lovfestede forpliktelser (for eksempel knyttet til ansvarlig gambling og selvekskludering). Vi utfører alle nødvendige trinn for å påse at personvernet til opplysningene dine opprettholdes under lagringsperiodene.

Databeskyttelse utenfor Den europeiske union

Personopplysningene dine kan bli behandlet i ethvert land der vi eller våre tilknyttede selskaper, leverandører, datterselskaper eller andre selskaper i gruppen opererer. Ved å sende inn personopplysningene dine til oss, samtykker du til bruk av disse opplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Lover om databeskyttelse, personvern og andre lover i land utenfor Den europeiske union er kanskje ikke like omfattende som lovene i medlemslandene til Den europeiske union. Ved slike tilfeller vil vi iverksette tiltak for å påse at opplysningene dine er underlagt et beskyttelsesnivå tilsvarende det som gjelder for spillere i Den europeiske union.

Forpliktelser knyttet til antihvitvasking

Merk at vi, som en lisensiert operatør underlagt jurisdiksjonen i både Storbritannia og Gibraltar, er lovpålagt å overholde europeiske og internasjonale lover og forskrifter knyttet til antihvitvasking. Disse forpliktelsene krever at vi utfører visse oppgaver inkludert, men ikke begrenset til: screening for politisk utsatte personer («PEP-er» [Politically Exposed Persons]), screening for sanksjonslister, overvåking av kontoaktivitet for å beskytte mot potensiell hvitvaskingsrisiko, rapportering av mistenkelig aktivitet til relevante, økonomiske kriminalmyndigheter osv. Det betyr også at vi er pålagt å lagre alle kundeoppføringer i minst 5 år etter at forholdet mellom kunden og oss er avsluttet. Denne informasjonen lagres sikkert og konfidensielt til enhver tid, og vi overholder høyeste standard for informasjonssikkerhet, som vik si sertifiseringen ISO 27001. Kontakt kundestøtte hvis du vil ha mer informasjon.

Kundestøtte er tilgjengelig 24/7 for å svare på henvendelser knyttet til databeskyttelse og personvernerklæring, eller for å tilbaketrekke samtykket ditt til at personopplysningene dine kan brukes til å sende markedskommunikasjon til deg. Klikk her for å besøke kontaktsiden.

Personvernerklæring sist oppdatert: 02/05/2019